Portada > Què fem? > Serveis
 • Acollida i acompanyament

Des d'Oncovallès pensem que l'atenció i l'acolliment de les persones en la Primera visita és un moment molt important per aconseguir la confiança del malalt. En aquesta primera visita s'elabora un primer informe del pacient. També serveix per informar de totes les possibilitats de serveis i tallers als quals es podrà acollir. S'aborden aspectes tan importants com la situació personal i familiar. Tipus d'atenció que necessitarà (orientació personal, laboral, legal, necessitat de material clínic, Orientació nutricional, etc.)

 • SERVEI DE PSICOONCOLÒGIA

 

 • ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT
 • VISITES CONCERTADES
 • PARLEM DE SEXUALITAT:

 

La Sexualitat està inclosa en tots els àmbits de la nostra vida tot i així ens costa molt parlar d’ella.

Taller mensual dirigit a pacients oncològics i les seves parelles.

Les psicòlogues d’Oncovallès hem detectat una dificultat latent sobre l’impacte que té la malaltia en la sexualitat (física i/o psíquic).

Hem creat un espai acollidor/informal on treballarem i aprofundirem en tot allò que us preocupi, sempre des del respecte; adaptem-nos a les necessitats que vagin sorgint.

 • NATUROPATIA

 

La Naturopatia és una teràpia que es basa en el mitjans naturals que intenten prevenir la malaltia i recuperar l’estat de salut potenciant les capacitats d’autocuració.

La Naturalesa és un clar exemple d’equilibri i regularitat. Aquestes mateixes qualitats són las que es requereixen per conservar l’equilibri i benestar.

La Naturòpata és la professional que exerceix la Naturopatia proposant naturalitzar els mitjans i les formes de vida de l’ésser humà. La missió principal és la d’eliminar substancies nocives estranyes i perjudicials que es troben en l’organisme, toxines, cèl·lules dolentes, etc... i en el seu lloc aporta les substàncies útils i sanes, vitamines, minerals, nutrients, plantes, etc... per depurar i regenerar els teixits, treballant amb les Flors de Bach i els olis naturals. 

 • MINDFULNESS I AUTOCOMPASSIÓ 

TALLER SETMANAL

L’atenció plena ens obre al moment present acceptant-lo tal com és, pel que podem gestionar la nostra experiència amb més facilitat. L’amabilitat ens obre el cor al patiment, de manera que ens podem donar a nosaltres mateixos el que necessitem. L’ humanitat comú ens obre a la nostra interrelació essencial, de manera que ens adonem de que no estem sols. Junts conformen un estat de presència de bon cor, connectada.

Els tres components clau de l’auto-compassió són:

 • La Percepció el moment present de manera equilibrada amb l’acceptació i no judici (mindfulness).
 • Un sentit d’amabilitat amb un mateix.
 • Un sentit d’humanitat comú. 
 • ATENCIÓ NUTRICIONAL

 

Objectiu General

 • Valorar l’impacte d’una intervenció dietètica persona­litzada en l’estat nutricional i en la qualitat de vida dels malalts oncològics durant el tractament de quimioteràpia ambulatòria.

 

Objectius Específics

 • Dissenyar una pauta alimentària personalitzada adap­tada als pacients afectats de càncer.
 • Comparar la pèrdua de pes i de massa muscular entre els pacients, portant un control dels que gaudeixen de recomana­cions dietètiques personalitzades.
 • Analitzar i estudiar si es produeixen variacions en la inges­ta alimentària del malalt oncològic, i manifestacions de símpto­mes secundaris al tractament després de rebre recomanacions dietètiques personalitzades, avaluant posteriorment la seva in­fluència en els paràmetres bioquímics i immunitaris.

 

Destinataris:

Persona afectada per qualsevol tipus de càncer.

 • ACUPUNTURA ONCOLÒGICA

 

Objectiu General

Augmentar el grau de benestar del pacient.

 

Objectius específics:

 • Augmentar les defenses naturals del pacient.
 • Calmar l’ansietat que produeix tot el procés.
 • Pal·liar els efectes secundaris dels tractaments oncolò­gics, com vòmits, nàusees, malestar, dolors locals, sequedat, pi­cors cutanis, irritació de les mucoses...

 

Destinataris:

Persona afectada per qualsevol tipus de càncer. 

 • REIKI

Objectiu General

Recuperar la mobilitat dels teixits per obtenir una sensació de benestar i, el que és més important, aconseguir una millora fisiològica o funcionament de l’organisme.

 

Objectius específics:

 • Equilibrar el cos després d’una disfunció encara que el pacient senti el dolor en un punt concret.
 • Alliberar les tensions dels teixits, permetent la millora a tot el sistema de defensa i l’homeòstasi (equilibri del medi intern).

 

Destinataris:

Persona afectada per qualsevol tipus de càncer.

 

 • SOMRIURES POSITIUS

 

Els pacients oncològics així com els immunocompromesos, sovint tenen problemes derivats de la sequedat bucal, o del propi tractament de Radioteràpia o Quimioteràpia, i poden patir d’una major incidència de càries així com de problemes periodontals o presència d’un quadre mèdic denominat “mucositis” que com porti llagues i dolor a la mucosa oral.

 

La col·laboració de la clínica Costa Codina

Una visita Orientativa Oncològica per pacient gratuïta que inclou:

 • Exploració.
 • Proves diagnòstiques necessàries.
 • Pla de tractament/prevenció personalitzat.
 • Orientació
 • Seguiment

 

 • FISIOTERÀPIA I PRESOTERÀPIA

Visites concertades Fisioteràpia

Servei de fisioteràpia, pressoteràpia i mobilitat i coordinació (projecte limfedema)

 

Objectiu General

Aplicar el drenatge limfàtic a través de diferents tècniques de fisioteràpia, pressoteràpia, mobilitat i coordinació, per tal de millorar la qualitat de vida d’aquelles persones intervingudes de mastectomies.

 

Objectius Específics

 

 • Coordinar diferents professionals per tal que esdevingui una atenció global.
 • Realitzar un seguiment setmanal per part del Fisiote­rapeuta, per tal de realitzar un control exhaustiu de l’evolució i millora del pacient.
 • Realitzar un estudi a través de registres dels perímetres de les dues extremitats per fer el seguiment comparatiu com­plementant-ho amb la resta d’informació provenint del tipus d’intervenció que s’ha practicat i dels resultats d’anatomia pa­tològica.
 • Ajudar a les persones diagnosticades de càncer durant el temps que duri el seu tractament i la seva rehabilitació, sempre que els seus oncòlegs  ho autoritzin, el fisioterapeuta d’Oncovallès  farà el seguiment de tots els pacients amb el temps que ell cregui convenient, valorant així la seva rehabilitació.

 

Destinataris:

Persona afectada per qualsevol tipus de càncer.

 

 • Mobilitat i Coordinació

Per a que els tractaments tinguin més bon efecte, se’ls recomana uns exercicis que poden realitzar al domicili però que, prèviament, s’ensenyen en el TALLER DE MOBILITAT I COORDINACIÓ.  Els/les afectades aprenen les pautes necessàries per evitar riscos i minimitzar les seqüeles dels tractaments.  Aquest taller està en completa dependència i coordinació amb Fisioteràpia.  Els malalts aprenen exercicis de mobilitat articular dins el marc oncològic. 

 • Serveis a la comunitat

La Fundació Oncovallès és una entitat col·laboradora del Departament de Justícia, de l’Àrea de Mesures Penals Alternatives que permet al penat prestar una cooperació no retribuïda en determinades activitats d’utilitat pública, d’interès social i valor educatiu amb la finalitat de servir de reparació a la comunitat per la infracció comesa. 

Atenem i orientem les demandes socioeconòmiques mitjançant els serveis socials pensats pels usuaris.

Hi ha algún concepte que no et queda clar? Vols aclarir els teus dubtes?
Et presentem la nostra biblioteca online on pots consultar tots els dubtes sobre el càncer

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

 • Càncer mama
 • Càncer còlon
 • Càncer pulmó
 • Càncer pell